เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร


เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร


เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร
ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบาตร น.ส.ธัญลักษณ์ อัศวยนต์ชัย (ธัญ)
น.ส.ธัญลักษณ์ อัศวยนต์ชัย (ธัญ)


วันเกิด 23 มิถุนายน 2529
อนุบาล โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร ปี 2531-2534
ประถม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
มัธยมต้น โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 
ประถมศึกษาปีที่ 1 :
รางวัลเรียนดียอดเยี่ยม , คณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม, สร้างเสริมลักษณะนิสัยยอดเยี่ยม

ประถมศึกษาปีที่ 2 :
รางวัลเรียนดียอดเยี่ยม , คณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม, สร้างเสริมลักษณะนิสัยยอดเยี่ยม

ประถมศึกษาปีที่ 3 :
รางวัลเรียนดียอดเยี่ยม , คณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม, สร้างเสริมลักษณะนิสัยยอดเยี่ยม

ประถมศึกษาปีที่ 4 :
รางวัลเรียนดียอดเยี่ยม , คณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม, สร้างเสริมลักษณะนิสัยยอดเยี่ยม

ประถมศึกษาปีที่ 5 :
รางวัลเรียนดียอดเยี่ยม , คณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม, สร้างเสริมลักษณะนิสัยยอดเยี่ยม

มัธยมศึกษาปีที่ 2 :
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประเภททีม
 


ความประทับใจในวัยเด็ก

 
บางคนก็ถามว่า “ทำไมยังกลับมาที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรทุกปี” ชีวิตก็เหมือนขึ้นบันได ถ้าไม่มีโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกแล้วจะมีฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร

อนุบาลบ้านบาตรให้อะไรฉันหลายอย่าง ตั้งแต่การเข้าสังคมแรกของฉัน การอ่าน การเขียน การพูด ฝึกการกล้าแสดงออก ฉันได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ เต้นตามงานต่างๆ คุณครูให้ฉันไปเล่านิทานออกโทรทัศน์ เป็นผู้นำไหว้ครูในวันไหว้ครู สิ่งต่างๆที่ได้หล่อหลอมให้ฉันเป็นอย่างทุกวันนี้และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมฉันยังกลับมาที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรทุกปี มาหาคุณครูที่ทำให้ฉันมีทุกวันนี้
(เขียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2551 ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร)