ทัศนศึกษา ณ สวนรมณีนาถ
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day
activity_park_day activity_park_day activity_park_day