ตัวแทนกล่าวคำขวัญและกลอนวันแม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รำเพลงเพื่อแม่ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รำเพลง 12 สิงหา โดยนักเรียนชั้นอนุบาล2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงอิ่มอุ่น โดยนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ก.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงใครหนอ โดยนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ข.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงตักของแม่ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 1ก.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงสองมือแม่ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 1ข.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงคนพิเศษ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงค่าน้ำนม โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงเรารักแม่ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player