เปิดงานโดยวงดุริยางค์อนุบาล3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขับร้องเพลงหนูมาลี อนุบาล1ข

เล่นคีย์บอร์ด อนุบาล1ก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขับร้องเพลงขนมปังกรอบ อนุบาล1ก

เล่นคีย์บอร์ด อนุบาล1ข

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขับร้องเพลงบ้านขนมปัง อนุบาล2ข

เล่นคีย์บอร์ด อนุบาล2ก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขับร้องเพลงฝน อนุบาล2ก

เล่นคีย์บอร์ด อนุบาล2ข

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงไอน้ำ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 1ก.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงฉันคือเมฆ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 1ข.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงเมฆฝน โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 2ก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงกบ อ๊บ อ๊บ โดยนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ข

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง โดยนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลงสายรุ้งแสนงาม โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 2ข

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เพลง The Farmer in the Dell โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player