เพลงอนุบาลบ้านบาตร

อายายา ยายะ อายายา ยายะ

อายายา อายายา อายายา

ชวนเธอมา พร้อมใจกัน

อนุบาลบ้านบาตรสอนดี

ครูเก่งหนักหนา หนูมาเร็วซิ

เพื่อนเด็กมากมี ที่บ้านบาตรของเรา

ชวนเธอมาสามัคคี

อย่าช้าซิมาเริงระบำ

ก.ไก่สอนน้อง หนูร้อง หนูรำ

หนูจด หนูจำ คำครูสั่งสอนเอย

อายายา ยายะ อายายา ยายะ

อายายา อายายา อายายา





เปิดรับนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00 น. - 16:30 น.
สอบถามรายละเอียด 02-223-1418, 02-223-7451


ติดตามข่าวสารโรงเรียน Fb: อนุบาลบ้านบาตร

เรียนภาคฤดูร้อน( ตุลาคม ) 2561

 
  • เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
  • เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เรียนเวลา 8.30 น. - 15.00 น.
*ทางโรงเรียนขอนักเรียนใหม่ทุกคนเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม*
 

กำหนดเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2561

 
  • นักเรียนทุกระดับชั้น เปิดเรียน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
  • นักเรียนเข้าใหม่ที่ไม่ได้เรียนภาคฤดูร้อน จะเรียนครึ่งวัน เวลา 8.30น.-12.00น. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน)
 

ปรัชญาของโรงเรียน

ผู้เพียบพร้อม มารยาทงาม มีคุณธรรม ปัญญาดี มีความสุข

โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร

 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ โดย เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดบรรยากาศกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์สื่อต่างๆ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพดัง ปรัชญาของโรงเรียน
 

school_environment


Dear parents,

I hope everyone had a great holiday season. We had a blast singing Christmas songs before classes every day. The kids just love Jingle Bells! They did not let their holiday cheer spoil their studies, however. We have been doing a lot of fun and interesting lessons together in English class.

K-3 has been focusing on numbers, emotions, and reading throughout January, and in the last couple months, K-3’s lessons have emphasized parts of the body, house vocabulary, personal hygiene, and prepositional phrases. Occasionally, as with all the classes, other topics were addressed to keep the students’ interest peaked, but these have been our main subjects this term so far. The K-3 class has a lot of energy, and when it is focused correctly, they are very engaged in the lessons and really seem to enjoy learning. I look forward to finishing this month off strong with them.

This month, K-2 has been focusing on numbers, emotions, and reading as well parts of the body, house vocabulary, and prepositional phrases in the previous months. Our K-2 students are very attentive and enthusiastic, making it easy for them to learn. Though their K-3 counterparts are older, the K-2 students are able to perform many of the same activities. It is a pleasure teaching such a bright group as the K-2 class, and I am very excited to help them learn as the term continues.

K-1 has not been too far behind K-2 and K-3. We have emphasized numbers and reading this month as well as parts of the body, house vocabulary, and prepositional phrases in the last couple months. The K-1 class has many of the same subjects as the older classes, but they, of course, interact with the topics on a slightly more superficial level. Today, many K-1 students counted to 20 in a listening exercise with ease, and they have proven that they are intelligent enough to grasp the fundamentals of reading English, even at such a young age. Though the K-1 class has many students, they have no trouble staying engaged in lessons and are always smiling during activities. I know we will continue to have a great term in K-1 as we move forward.

Nursery has been focusing on numbers and emotions this January, and, in previous months, they have learned about parts of the body and house vocabulary. The Nursery students are very lively. They are often entranced by the dry-erase board and love to sing songs and dance during lessons. Many Nursery students absorb topics quickly, and others of them, understandably, let their excitement get the best of them. I will enjoy seeing how they respond to future lessons, and I am optimistic for the rest of our term together.

It truly has been a pleasure teaching all of the eager young minds at Ban Batr in the first part of this term. In English class, we try to create a fun atmosphere, which makes it not only easy for the students to learn but also easy for me to teach. I look forward to continuing to laugh and learn as we move forward during the rest of the term. If you have any questions or concerns, I can be contacted at mbartnov@gmail.com. Thank you for your attention, and have a nice day!

Teacher Matt
 






ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 ที่สอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


 


เพื่อนของเรา